Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

eXperience in bulletpoints

eXperience is een bedrijfszeker en gebruikersvriendelijk online beheersysteem voor het efficiënt managen van alle processen rondom het matchen en opvolgen van leerlingen en maatschappelijke stages, zowel voor individuele scholen als voor lokale of regionale samenwerkingsverbanden.

De belangrijkste kenmerken op een rij (klik op een item om de detailinformatie te tonen):

 • de krachtige en unieke matchingmodule om de leukste stage te vinden de krachtige en unieke matchingmodule geeft een leerling direct inzicht in de voor hem of haar meest passende stages. De stages worden automatisch en 'live' gesorteerd op de persoonlijke voorkeuren van de leerling. Er worden alleen stageplekken getoond die nog beschikbaar zijn (realtime beschikbaarheidcontrole) en die passen bij de school en klas van de betreffende leerling. Met één klik kan een leerling een optie op stages nemen;
 • per leerling wordt automatisch een stagedossier opgebouwd met alle relevante e-mails en berichten, gebeurtenissen en afgewerkte MaS-uren. Een leerling kan ook eenvoudig eigen documenten naar zijn dossier uploaden. Dit stagedossier kan op ieder gewenst moment als PDF naar de administratieve systemen van scholen worden geëxporteerd;
 • een docent ziet in één oogopslag of en hoeveel stage-uren een leerling al afgesproken en/of volbracht heeft en of de benodigde documenten zijn ingeleverd In het overzichtelijke overzicht 'leerling voortgang' staat alle informatie die van belang is voor het volgen en sturenen van leerlingen bij elkaar. Dit overzicht is bovendien per school eenvoudig op maat aan te passen! De ultieme management tool voor docenten die aantoonbaar tijd bespaart;
 • een leerling beschikt over een eigen startpagina met alle relevante informatie over gereserveerde en/of voltooide stages, berichten eigen gegevens etc;
 • het opgebouwde stagedossier van de leerling blijft beschikbaar Ook bij het switchen van schooljaar of zelfs van school, door een intelligent identificatiesysteem;
 • er kunnen vele typen van stages worden beheerd waarbij per stage wordt bijgehouden hoeveel stageplekken er per periode beschikbaar zijn. Via de stagebeheermodule is er, o.a. door visuele presentatie, optimaal inzicht in de voorraad aan stages en kunnen de beschikbare stages optimaal beheerd worden;
 • docenten kunnen zelf instellen of ze al of niet stageopties vooraf willen goedkeuren O.a. door het gebruik van interactieve e-mail, een informatief persoonlijk dashboard met een actueel 'to do'-lijstje en praktische overzichten met de 'eigen' leerlingen is de tijdsinspanning voor het begeleiden van de administratieve processen voor stagedocenten tot een minimum beperkt;
 • eXperience wordt altijd geleverd met een zeer complete website met uw eigen webdesign. U kunt in deze site op eenvoudige wijze zelf uw content beheren, pagina's toevoegen en documenten publiceren. Er wordt voor iedere nieuwe website een vormgeving ontwikkeld op basis van uw briefing (inbegrepen in de prijs). Het is ook mogelijk om per school of per gemeente binnen een samenwerkingsverband een ‘eigen voorkant' te laten ontwikkelen.
  Via een zeer gebruikersvriendelijk Content Management systeem kunt u ook video's, eigen banners en nieuwsberichten online plaatsen;
 • docenten hebben direct inzicht en toegang tot de gegevens van de contactpersonen bij stagebieders via het overzicht met aan hen gekoppelde leerlingen ; 
 • stagemakelaars beschikken over verschillende tools voor het beheer van stages en het koppelen van leerlingen met maatschappelijke stages. Een overzichtelijk dashboard maakt direct duidelijk welke actie genomen moet worden. Met name het grafisch inzichtelijk gemaakte stagevoorraadbeheer is een zeer belangrijke en krachtige tool om de vaak meer dan 40.000 jaarlijkse Mas-uren professioneel te beheren. Stagemakelaars worden via het dashboard ook gewaarschuwd voor stageplekken die ongebruikt dreigen te blijven, nieuwe stagebieders die zich gemeld hebben en nieuwe stages die beschikbaar gekomen zijn; 
 • van iedere stage is een altijd actueel detailoverzicht beschikbaar. waar in één overzicht te zien is hoeveel stageplekken er beschikbaar, geclaimd en/of bezet zijn. Ook is op interactieve wijze direct informatie beschikbaar over de leerlingen per stageplek;
 • de vormgeving van de ‘voorkant' van eXperience is geheel vrij vorm te geven. Per implementatie wordt een design ‘op maat' gemaakt inclusief volledige vrijheid in het toevoegen van contentpagina's, promotiebanners en nieuwsberichten; 
 • binnen het beheer van eXperience worden een aantal rollen gehanteerd o.a. die van stagecoördinator, stagedocent en stagemakelaar. Iedere rol kent een standaardinstelling qua rechten en toegang tot informatie. Maar om iedere gewenste samenwerkingsituatie mogelijk te maken zijn deze rollen en de samenhangende rechten per implementatie aan te passen; 
 • rondom het proces van een stage zijn een aantal geautomatiseerde contactmomenten voorzien. Zo worden  bijvoorbeeld de stagebieder en leerling automatisch kort voor de start herinnerd aan de afgesproken maatschappelijke stage. Wanneer de leerling een stage als volbracht meldt, krijgt de stagebieder automatisch een interactieve e-mail om dat te bevestigen, waarna de stagedocent geïnformeerd wordt. Al dit soort contacten worden opgeslagen in het stagedossier van de leerling. Ook rondom het proces van stage zoeken, claimen, doorlopen en afronden zijn geautomatiseerde e-mails voorzien die worden vastgelegd in het dossier.
 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl