Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

Geen diploma zonder maatschappelijke stage

Op 26 april 2011 is het wetsvoorstel van minister van Bijsterveldt goedgekeurd. Leerlingen die volgend schooljaar instromen in het voortgezet onderwijs moeten minimaal 30 uur maatschappelijke stage vervullen.

Jaarlijks zullen voortaan zo'n 190.000 leerlingen een passende maatschappelijke stage van 30 uur moeten vinden.

30 MaS-uren... Een aantal uren dat verleidt tot groepsgewijze invulling.

Verplichte stage

Tijdens het MOVISIE - CPS congres 'MaSsaal aan de slag' werd de (volledig) georganiseerde groepsstage ontraden. De maatschappelijke stage sorteert namelijk het grootste effect en draagvlak bij leerlingen die 'eigenaar' zijn van HUN maatschappelijke stage.

Leerlingen die zelf een maatschappelijke stage mogen kiezen en verantwoordelijkheid mogen dragen bij het voor- en natraject zijn positiever over de maatschappelijke stage. 

Op basis van ervaring bij eXperience gebruikers, sluiten wij ons van harte aan bij het advies van MOVISIE - CPS. We begrijpen ook dat er uitzonderlijke situaties zijn... eXperience biedt scholen daarom de keuze om stage-invoer door leerlingen al dan niet toe te staan. 

Archief berichten

 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl