Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

Live demonstratie eXperience tijdens de presentatie van Kieswijzer groot succes

18 mei j.l. werd de Kieswijzer voor MAS systemen door het CPS gepresenteerd. Aanwezigen konden de Kieswijzer invullen, om zo een passend en objectief advies te krijgen over een digitaal systeem voor Maatschappelijke Stages.

Aanwezigen konden aansluitend een demonstratie bijwonen van 2 systemen naar keuze. Ook hierin werd objectiviteit nagestreefd, deze presentaties mochten daarom uitsluitend verzorgd worden door gebruikers uit de praktijk.

Aanwezigen tijdens de eerste sessie

U wilt geen boormachine, u wilt een gat in de muur.

eXperience werd tijdens 2 sessies uitgebreid gedemonstreerd door Francien Clout en George Sonderkamp van de Jonge Vrijwilliger in Weert. Francien (stagemakelaar, PUNTWelzijn) en George (stagecoördinator, Philips van Horne SG) zijn al enkele jaren enthousiast gebruiker van eXperience. Zij vertelden welke keuzes zij gemaakt hebben en hoe eXperience hen daarbij ondersteunt. Aan de hand van vragen uit het publiek werd ter plekke gedemonstreerd hoe leerlingen, stagebieders, scholen en medewerkers van de vrijwilligers centrale in Weert met eXperience werken.

Vraag uit het publiek: "Als ik u zo hoor vertellen, klinkt het alsof de congierge het ook kan'
Antwoord George: "Dat klopt, maar is niet nodig. Als coördinator van de HAVO afdeling kost het beheren van al mijn leerlingen mij wekelijks niet meer dan 1,5 uur. Daarna ben ik weer volledig op de hoogte"

Tijdens de demonstraties bleek dat veel scholen nog worstelen met het vraagstuk omtrent inrichting van de Maatschappelijke Stage.

De mensen achter eXperience hebben ervaring en hebben inmiddels een aanzienlijk aantal scholen begeleid bij het invoeren van de maatschappelijke stage, het aangaan van samenwerkingsverbanden en de verdeling van rollen. Het goed doorlopen van dit traject, is essentieel voor een succesvolle implementatie van Maatschappelijke stages in uw organisatie en dat is in uw en ons belang!

 

Archief berichten

 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl