Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

De verschillende rollen binnen eXperience

Op steeds meer plaatsen en in steeds meer regio's zien we dat maatschappelijke stages in samenwerkingsverbanden tussen meerdere scholen en één of meer welzijnsorganisaties/vrijwilligersteunpunten worden aangeboden en beheerd. Vaak ook ondersteund door de gemeente. Zo'n brede samenwerking geeft overzicht voor leerlingen én stagebieders.

eXperience is ontwikkeld om zo'n breed samenwerkingsverband optimaal te laten functioneren. Daarom zijn er verschillende rollen in het beheergedeelte (de ‘achterkant' van de applicatie)
In beheer zijn er rollen vanuit de school voor de stagedocent en de stagecoördinator en vanuit de welzijnsorganisatie voor de stagemakelaar en applicatiebeheerder. Voor alle duidelijkheid: al deze rollen kunnen ook vanuit de school of samenwerkende scholen worden ingevuld wanneer er niet met een externe partij wordt samengewerkt.

eXperience onderscheidt zich van andere producten o.a. door zijn flexibiliteit. Die geldt ook voor de rollen. Alle rollen kennen een zogenaamde ‘standaard'-instelling. Maar het is binnen eXperience mogelijk om de inhoud en rechten van de verschillende rollen zonder meerkosten aan te passen aan de lokaal gewenste situatie. Zodat u de zaken onderling precies zo kunt regelen zoals u dat wilt!

 

 

 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl