Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

De stagemakelaar

De stagemakelaar is in veel situaties de spin in het web, de drijvende kracht achter de beschikbaarheid en het beheer van geschikte stages en de ‘bewaker' van de processen. Om die veelomvattende rol goed en efficiënt te kunnen invullen heeft eXperience veel te bieden.

Allereerst een dashboard met de actuele situatie van belangrijke onderwerpen zoals stageplekken die op korte termijn vervuld moeten worden, stages die nog goedgekeurd moeten worden nadat ze door stagebieders zijn aangeboden, en snelkoppelingen naar de meest gebruikte overzichten en detailpagina's.

In de standaardinstelling heeft een stagemakelaar de rechten om alles m.b.t. leerlingen en stages in te zien, in te voeren en te beheren. De enige uitzondering hierop zijn de wachtwoorden voor leerling en contactpersonen, en het Burger ServiceNummer. Om privacy- en beveiligingsredenen zijn die alleen toegankelijk voor de desbetreffende personen zelf.

  • Een overzichtelijk menu met alle overzichten en functies binnen handbereik.
  • Direct toegang tot alle contactpersonen. Met één klik een e-mail sturen of een telefoonnummer vinden.
  • Zeer gebruikersvriendelijke overzichten die met één klik per kolom gesorteerd kunnen worden en krachtige filters om snel te zoeken én vinden!
  • Het overzicht van leerlingen met per leerling direct informatie over school, klas, stageuren geclaimd en voltooid, en een telefoonnummer. Via de filters kan er in het overzicht snel gefilterd worden op naam, school en stagedocent.
  • De leerlingdetailpagina met naast alle persoonlijke gegevens en voorkeuren ook de gekoppelde stages en het logboek. Per stage is direct te zien in welke periode de stage plaats vindt, de urenwaarde en de status. Er is ook een indicatie of er een verslag is.
    Het overzicht van stages met per stage direct informatie over de stagebieder, contactpersoon (aanklikbaar) en de plaats waar de stage plaats vindt.
  • De stagedetailpagina met naast alle praktische (contact)gegevens over de stage, ook een overzicht van beschikbare stageperioden, zowel in een tabel als in een unieke interactieve tijdlijn.
  • Geautomatiseerd inlezen van leerlingen. Aan het begin van het schooljaar worden de leerlingengegevens geautomatiseerd in gelezen en worden leerlingen direct gekoppeld aan een klas, aan een stagedocent, aan een schooltype, een schooljaar en aan een school. In de loop van het jaar kan de stagemakelaar mutaties op deze gegevens verwerken.
 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl