Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

Het stappenplan van eXperience.

Bij de ontwikkeling van eXperience zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd die voortkomen uit intensieve contacten met onze gebruikers van de afgelopen jaren, zowel van de zijde van scholen, van gemeenten, als van de zijde van stagemakelaars.

Deze uitgangspunten zijn:
  • de leerling staat centraal. Die moet in een prettige omgeving actief op zoek kunnen gaan naar een leuke en inspirerende maatschappelijke stage. Zonder drempels, snel, gebruikersvriendelijk en meteen zo groot mogelijke succeskans;
  • docenten hebben namens de scholen een verantwoordelijkheid t.a.v. de begeleiding van de leerlingen. Zij moeten op efficiënte wijze de voortgang kunnen volgen en bewaken dat de resultaten van de maatschappelijke stage een betrouwbaar onderdeel uitmaken van de portfolio van de leerling. Door te werken met eXperience wordt 'de administratieve rompslomp' geminimaliseerd en kost de begeleiding weinig tijd;
  • stagemakelaars hebben goede contacten met stagebieders en kunnen scholen en docenten veel werk uit handen nemen bij het verwerven en beheren van stageplaatsen;
  • stagebieders moeten op eenvoudige wijze hun eigen stages en gegevens kunnen beheren. eXperience biedt hun in één oogopslag alle informatie over de stages, waadoor de begeleiding en het beheer een stuk eenvoudiger wordt!
  • de informatie in en rondom alle (administratieve) processen moet zorgvuldig worden vastgelegd en gearchiveerd. Via betrouwbare procedures moet de toegang tot informatie geregeld en geborgd zijn, waarbij alle privacy regels gerespecteerd moeten worden.

Vanuit bovenstaande visie en uitgangspunten is het eXperience stappenplan ontwikkeld. In de beschreven stappen wordt de ‘standaard'-rolverdeling gehanteerd. Het is binnen eXperience mogelijk om de inhoud en rechten van de verschillende rollen aan te passen aan uw situatie; hierin is eXperience uniek! Klik in het menu hiernaast om meer in detail over de verschillende stappen te lezen. 

 

 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl