Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

De match

  • De leerling kan van iedere stage uit het overzicht de detailgegevens bekijken. ( in het overzicht staan uitsluitend stagepleken die nog vrij zijn en die door die leerling in optie genomen kunnen worden!)
  • Met één klik kan de leerling een optie nemen. Als de stagedocent en/of de stagebieder hebben aangegeven dat ze de stageoptie willen goedkeuren krijgen zij automatisch een e-mail, waarbij ze ook weer met één klik op de link in de mail de stageoptie kunnen goed- of afkeuren. 
  • De optie op een stage blijft maximaal één week geldig (de lengte van deze optietijd is vrij instelbaar)
  • Als de stagedocent en de stagebieder beiden geen goedkeuring hoeven te geven is de stage direct definitief en wordt deze zichtbaar in het persoonlijk dashboard van de leerling en in de overzichten in het beheer.
 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl