Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

De stage

  • Alles begint met een voldoende beschikbaarheid van goede stages. Stagebieders kunnen zelf hun stages registreren en beheren. Binnen eXperience kunnen verschillende typen maatschappelijke stages worden opgenomen. Per stage wordt vastgelegd wie de contactpersoon is bij de stagebieder.
  • Voor stagebieders is er een geheel geautomatiseerd proces van registreren. De stagemakelaar krijgt bericht als er nieuwe stagebieders ingeschreven zijn.
  • Een stagebieder kan aangeven of hij de stagiair vooraf wil goedkeuren of dat hij iedere leerling die zich aanmeldt bij voorbaat accepteert.
  • Iedere aangemelde maatschappelijke stage heeft een ‘urenwaarde' Deze urenwaarde is van belang vanwege het behalen van de uren-norm. eXperience is al geschikt voor de nieuwe gedifferentieerde urennorm per schooltype.
  • Een aangemelde stage wordt altijd door de stagemakelaar getoetst voordat deze gepubliceerd kan worden. Bij deze toetsing wordt o.a. vastgelegd of de stage beschikbaar moet komen voor alle scholen, of alleen voor specifieke scholen, schooltypen en/of klassen
  • In het stageoverzicht dat voor de leerlingen te raadplegen is, worden altijd alleen stages getoond die nog beschikbaar zijn ('live' beschikbaarheidcontrole!) en die overeenstemmen met de klas, het schooltype en de school van de leerlingen; een mismatch is dus op dat terrein niet mogelijk!
 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl