Het meest complete Maatschappelijke stage beheer- en volgsysteem

Maatwerk en flexibiliteit

De stabiliteit en bedrijfszekerheid van ‘proven technology' en de flexibiliteit van maatwerk.

Onze ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat, hoewel er veel overeenkomsten zijn, iedere opdrachtgever vaak toch weer eigen ideeën en wensen heeft. Daarom hebben we één van de sterke punten van eXperience, de vrijheid en flexibiliteit, ook in versie 3 volledig behouden. Daarin is eXperience zeer onderscheidend t.o.v. andere systemen.

De stabiliteit en bedrijfszekerheid van ‘proven technology' en de flexibiliteit van maatwerk.
De kern van eXperience wordt door alle gebruikers gedeeld en kan bogen op jarenlange bewezen bedrijfszekerheid in de praktijk. Maar per implementatie is er veel vrijheid voor eigen instellingen.

Vormgeving website
De manier waarop eXperience bij u getoond gaat worden, bepaalt u zelf. Per implementatie ontwerpen wij op basis van uw briefing een design op maat. Waardoor het eigen karakter en de noodzakelijke lokale binding verzekerd is.

Procedures, o.a. voor goedkeuring
Van regio tot regio, van school tot school en zelfs van docent tot docent merken we een andere opvatting t.a.v. de noodzaak om stageopties goed te keuren. In eXperience is dat eenvoudig en zeer fijnmazig in te stellen. U bepaalt zelf of, en zo ja door wie bepaalde stages voor bepaalde leerlingen wel of niet vooraf goedgekeurd moeten worden.

Rolverdeling
eXperience kent verschillende rollen, o.a. die van stagecoördinator, stagedocent, en stagemakelaar. Natuurlijk hebben we voor die rollen een standaardinstelling qua rechten en toegang tot gegevens. Maar die kunnen in uw implementatie aangepast worden aan uw wensen. Zodat u het lokaal kunt regelen zoals u dat wenst!

 

 
eXperience is een product van ServiceSites International B.V., Kruisstraat 50, 5341 HE Oss. Meer info: info@servicesites.nl - www.servicesites.nl